Αρωγά µέλη - Υποστηρικτές της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν:

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία προτίθενται να συνδράμουν την Ένωση, για επίτευξη του σκοπού της και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν σχετικούς τομείς και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του καθηγητή και την σχετική εμπειρία.

Β. Εκδότες, δημοσιογράφοι ή συγγραφείς, που εργάζονται και ασχολούνται με θέματα σχετικά με το Design.

Γ. Αλλοδαποί επαγγελματίες Designers, που εργάζονται και δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή.

Οι υποστηρικτές δύνανται να συμμετέχουν με προνομιακούς όρους στα επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις και συνέδρια που οργανώνει η Ένωση, δύνανται δε να εισηγούνται και να προσφέρουν τις εμπειρίες και τη γνώση τους σε θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, λόγου και ευρύτερα συμμετοχής στα όργανα της Ένωσης.

Τέλη Αρωγών μελών

Εγγραφή άπαξ: 0€
Ετήσια συνδρομή: 50€

Η ετήσια συνδρομή υπολογίζεται από 1/1 έως 31/12 κάθε έτους η 1/6 έως 31/5 του επόμενου έτους και ανανεώνεται από 1-30 Ιανουαρίου η 1-30 Ιουνίου κάθε έτους, αντίστοιχα. Με την καταβολή της συνδρομής παίρνετε και την ταυτότητα μέλους, η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο με την ανανέωση της συνδρομής.

Η τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής από τα μέλη είναι υποχρεωτική, διότι είναι η κύρια πηγή εσόδων της Ένωσης, προκειμένου να καλυφτούν
τα λειτουργικά έξοδα και να αναβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς τα μέλη της.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε αίτηση εγγραφής

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΔΙΕ

© 2014-17 Ένωση Διακοσμητών Ελλάδος
Design by entropia, Powered by Cherryplus

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηπιόνης 8, 41335, Λάρισα

+302413009890

+306942089392

info@edie-hida.org.gr

Facebook Twitter Vimeo LinkedIn