Τακτικά µέλη μπορούν να εγγραφούν:

Φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και εµπίπτουν σε µία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες:

  • Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύµατος Πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και για µία τουλάχιστον τριετία ασκούν ενεργά την ειδικότητα τους. Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
  • Απόφοιτοι εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, ΙΕΚ και ΙΙΕΚ, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και για µία τουλάχιστον πενταετία ασκούν ενεργά την ειδικότητα τους. Β ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
  • Μη πτυχιούχοι-εμπειρικοί, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία ασκούν ενεργά την ειδικότητα τους. Γ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
  • Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύµατος Πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία διετέλεσαν ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων ή νοµικών προσώπων γενικά και δηµοσίων υπηρεσιών και ασκούν ενεργό διοίκηση µε την ιδιότητα τους. Δ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Όλα τα τακτικά µέλη της Ένωσης, αναγράφονται στο Μητρώο των Μελών.

Με την εγγραφή του, το υποψήφιο μέλος, αποδέχεται το Καταστατικό της Ένωσης Διακοσμητών Ελλάδας και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Τέλη Τακτικών μελών

Εγγραφή άπαξ: 10€
Ετήσια συνδρομή: 60€

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ετήσια συνδρομή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της γενικώτερης κατάστασης,
είναι για το 2015 30€ και η εγγραφή άπαξ καταργήθηκε

Η ετήσια συνδρομή υπολογίζεται από 1/1 έως 31/12 κάθε έτους η 1/6 έως 31/5 του επόμενου έτους και ανανεώνεται από 1-30 Ιανουαρίου η 1-30 Ιουνίου κάθε έτους, αντίστοιχα. Με την καταβολή της συνδρομής παίρνετε και την ταυτότητα μέλους, η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο με την ανανέωση της συνδρομής.

Η τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής από τα μέλη είναι υποχρεωτική, διότι είναι η κύρια πηγή εσόδων της Ένωσης, προκειμένου να καλυφτούν τα λειτουργικά έξοδα και να αναβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς τα μέλη της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διακοσμητών Ελλάδας, δέχεται προτάσεις, υποδείξεις και παρατηρήσεις για ό,τι αφορά τις συνδρομές των μελών.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε αίτηση εγγραφής

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΔΙΕ

© 2014-17 Ένωση Διακοσμητών Ελλάδος
Design by entropia, Powered by Cherryplus

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηπιόνης 8, 41335, Λάρισα

+302413009890

+306942089392

info@edie-hida.org.gr

Facebook Twitter Vimeo LinkedIn