ab

 

Όλο και περισσότερο, κι αυτό είναι ευχάριστο, δίνουμε σημασία στο περιβάλλον μας.
Οικολογική προσέγγιση?
Οικολογική συνείδηση?
Ευρύτερη αισθητική κατεύθυνση? ΙΣΩΣ....
Το σίγουρο είναι, ότι πια «βλέπουμε» και γύρω μας.

Μια ανάλυση, για την επαγγελματική προσέγγιση, στην μελέτη των εξωτερικών χώρων,
απο τον συνάδελφο Δημήτρη Φιλίππου. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η Κηποτεχνία και Αρχιτεκτονική Τοπίου αποτελούν εξέλιξη και εξειδίκευση της Γεωπονικής Επιστήμης.

Ο συνδυασμός των γνώσεων της Γεωπονίας, της Ανθοκομίας και  της  Αρχιτεκτονικής  Τοπίου  αποσκοπεί  στην  ορθολογική  χρήση  των  υλικών παράλληλα με τις λειτουργίες του ανοιχτού χώρου που έχει ανάγκη ο άνθρωπος όπως η κίνηση, η αναψυχή, η ξεκούραση, η άθληση
και γενικά η επαφή του με τη φύση και τα στοιχεία που τη συνθέτουν.

Ο Αρχιτέκτονας Τοπίου χρειάζεται να έχει γνώσεις ανθοκομίας, γεωπονίας και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ώστε να μπορεί να διακρίνει τις δυναμικές του τοπίου που μελετά, καταφέρνοντας ένα μοναδικό συνδυασμό του φυτικού  υλικού  με  τις  ανθρώπινες  κατασκευές  λαμβάνοντας  υπόψη αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Ασχολείται  με  τη  διάταξη,  το  συνδυασμό  και  το  χειρισμό  «ζωντανών» στοιχείων που συνεχώς εξελίσσονται και μεταβάλλονται στο πέρασμα του χρόνου, επηρεαζόμενα από τις μεταβολές του περιβάλλοντος.

To πρώτο βήμα για την κατασκευή οποιουδήποτε εξωτερικού χώρου είναι η σύνταξη μελέτης.

Η μελέτη γίνεται από εξειδικευμένο σχεδιαστή (landscape designer). Μια ολοκληρωμένη μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • απλή κάτοψη του χώρου
 • δισδιάστατες φωτογραφίες
 • τρισδιάστατη βιντεοαπεικόνιση
 • κάτοψη αρδευτικού δικτύου
 • μελέτη φωτισμού
 • παρουσίαση φυτικού υλικού

Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πάρα πολλά οφέλη:

 • Καλύτερη αντίληψη για το πώς θα γίνει ο χώρος μας.
 • Αποφυγή κατασκευαστικών λαθών που οδηγούν σε αύξηση του κόστους κατασκευής.
 • Επίτευξη της ιδανικότερης διαρρύθμισης του χώρου μας.
 • Αποφυγή λαθών στην επιλογή του χρώματος των υλικών.

khpotexniki 06

Η τεχνική του σχεδιασμού

Η διαδικασία του σχεδιασμού περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 • Έρευνα και Ανάλυση του χώρου, αλλά και των χρηστών που τον χρησιμοποιούν:
 • Αξιολόγηση των πληροφοριών:
 • Δυνατότητες του χώρου:
 • Διαμόρφωση προτάσεων:
 • Σχεδιασμός:
 • Που μειώνει τη διάβρωση
 • Με λειτουργικό σύστημα απορροής των υδάτων
 • Με αποφυγή καταστροφών από ζώα, έντομα κτλ
 • Με μειωμένο κόστος συντήρησης

Γίνεται μια συλλογή όλων των στοιχείων που σχετίζονται με τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς και όλων των πληροφοριών
για τους 
χρήστες και για τις λειτουργίες που επιδιώκουν να παρέχει η περιοχή.

Μελετώνται και συσχετίζονται όλες οι πληροφορίες εντοπίζοντας προβλήματα και αδυναμίες του χώρου.

Εξετάζονται όλες οι δυνατότητες του χώρου με βάση τις ανάγκες των χρηστών.

Προτείνονται λύσεις για τον σχεδιασμό, ποιες δραστηριότητες θα γίνουν, πού θα τοποθετηθούν.

Γίνεται ο τελικός σχεδιασμός, αποτυπώνοντας με ακρίβεια και λεπτομέρεια τη νέα μορφή του τοπίου/κήπου.

Τα μικρής κλίμακας σχέδια στοχεύουν στην παρουσίαση της γενικής διαμόρφωσης, ενώ τα μεγάλης κλίμακας σχέδια αποτυπώνουν όλες τις λεπτομέρειες.

13559   20110418-061524

Αρχές σχεδιασμού ενός μικρού κήπου

Η κάθε μελέτη για σχεδιασμό ενός μικρού κήπου βασίζεται πάντα σε δύο άξονες:

α) τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη και

β) τους περιορισμούς του συγκεκριμένου χώρου.

Η μελέτη θα πρέπει να καθορίζεται από τους δύο αυτούς βασικούς παράγοντες, οι οποίοι με τη σειρά τους καθορίζουν το βαθμό ελευθερίας του μελετητή.

Γίνεται λοιπόν μια καταγραφή των προσδοκιών και των προτιμήσεων του χρήστη, ενώ καταγράφονται και οι δυνατότητες της περιοχής.

Το επόμενο βήμα είναι η ιδέα του μελετητή (concept), η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από ιδέες, τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν στο χώρο και σε ποια σημεία. Αρχικά, ο σχεδιαστής χρειάζεται να αναρωτηθεί για ποιο σκοπό προορίζεται ο χώρος που του έχει δοθεί. Ο κάθε χώρος προορίζεται για μοναδικό σκοπό και οι χρήστες του θα πρέπει να νιώθουν μοναδικοί, γι’ αυτό και η σχεδίαση είναι πάντα διαφορετική. Δεν είναι δυνατό να αναπαράγει το ίδιο σχέδιο κήπου σε δύο διαφορετικά μέρη, ακόμα και αν οι διαστάσεις το επιτρέπουν.

Στην ίδια αναζήτηση θα πρέπει να αναρωτηθεί επίσης για το είδος της διάθεσης, που θα πρέπει να αποπνέει ο χώρος. Χρειάζεται να είναι σοβαρό, δραστήριο ή παθητικό; Να προσδίδει εσωστρέφεια ή εξωστρέφεια, διέγερση ή ανακούφιση; Να βοηθάει στην απομόνωση ή στην αλληλεπίδραση των χρηστών;

Είναι μερικά από τα ερωτήματα, οι απαντήσεις των οποίων θα βοηθήσουν στην τελική ιδέα του σχεδιασμού.

Επίσης, μερικές από τις λειτουργικές ιδέες, που καλείται να λάβει υπόψη του ο σχεδιαστής, σχετίζονται με λύση ειδικών προβλημάτων, όπως σχεδιασμός:

 • Που μειώνει τη διάβρωση
 • Με λειτουργικό σύστημα απορροής των υδάτων
 • Με αποφυγή καταστροφών από ζώα, έντομα κτλ
 • Με μειωμένο κόστος συντήρησης

abcd

Πως επιλέγω την κατάλληλη κλίμακα σχεδιασμού;

Καταρχήν, η βασική κλίμακα σχεδιασμού κήπων είναι 1:100. Αυτή την κλίμακα θα εφαρμόσουμε στα προσχέδια και μάλλον στο τελικό σχέδιο. Αποτυπώνει καλύτερα μεσαίους κήπους, οι οποίοι έχουν συνήθως πρόσοψη 10-30 μέτρα.

Η κλίμακα 1:50 είναι ιδανική για πιο μικρούς κήπους, για την αποτύπωση κατασκευαστικών στοιχείων και για την υπόδειξη φυτευτικών λεπτομερειών.

Χαμηλότερες κλίμακες 1:20 και 1:10 χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό κατασκευών που απαιτούν προδιαγραφές ασφάλειας ή μεγεθών, αλλά δεν συνιστάται να δαπανάται χρόνος όταν το ίδιο το σχέδιο δεν το δικαιολογεί. Για παράδειγμα, ένας μικρός ακάλυπτος χώρος δεν δικαιολογεί την εκπόνηση λεπτομερών σχεδίων για την πλακόστρωση μιας και σπάνια απαιτούνται περισσότερο λεπτομερείς αναφορές.

Τέλος, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η επιλογή κλίμακας σχεδιασμού επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη διαμόρφωση του χώρου δημιουργώντας διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτή η επίδραση ασκείται από την επιλογή κανάβου προσφέροντας δύο βασικές δυνατότητες: σχεδιασμό μικρής κλίμακας που οδηγεί σε κήπους ηρεμίας και χαλάρωσης ή σχεδιασμό μεγάλης κλίμακας που προωθεί τη δράση. Πάντοτε όμως με ιδιαίτερη προσοχή!

 

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΔΙΕ

© 2014-17 Ένωση Διακοσμητών Ελλάδος
Design by entropia, Powered by Cherryplus

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηπιόνης 8, 41335, Λάρισα

+302413009890

+306942089392

info@edie-hida.org.gr

Facebook Twitter Vimeo LinkedIn